Användarvillkor – MABI Bilpool

LEVERANTÖRER AV TJÄNST
EC2B Mobility AB (hädanefter EC2B), Org nr: 599116-8611 erbjuder genom EC2B-tjänsten möjlighet att hyra fordon hos nedan leverantör av sådan tjänst. Leverantör av hyrfordon är MABI Sverige AB (hädanefter MABI), org. nr. 556334-4901. MABI Sverige AB ingår i Hedin Group. EC2B och MABI har gemensamt utvecklat den e-tjänst som möjliggör sökning,bokning samt låsa upp/låsa samt återlämna bilpoolsbil via mobilapplikationen EC2B. Betalning av tjänsten sker direkt till MABI Sverige AB.

OMFATTNING AV TJÄNST OCH ALLMÄNNA VILLKOR
Genom att boka bilar hos MABI genom EC2B-tjänsten förbinder användaren sig till samtliga bestämmelser och hyres- / avtalsvillkor föreskrivna av MABI. Dessa återfinns på MABI:s webbplats (https://www.MABI.se/app/pdf/mobility/MABI_Mobilitys_villkor_2020-01-01.pdf). Genom att boka bilar hos MABI genom EC2B tjänsten förbinder sig ägaren till samtliga bestämmelser i generella användarvillkor EC2B applikationen.

Vid hyresperiodens start skall användaren besiktiga bilen okulärt och verifiera eventuella skador mot skadeloggen för det aktuella fordonet som tillhandahålls genom EC2B-tjänsten. Skador på fordonet som inte finns noterade i skadeloggen skall inrapporteras omedelbart innan fordon tages i bruk eller flyttas. Skadebesiktning skall också ske vid hyresperiodens slut. Rapportering av skador som eventuellt uppkommer under hyresperioden utförs genom länk som tillhandahålls genom EC2B-tjänsten.

Efter godkänd betalning skickas en orderbekräftelse på ditt köp till den e-postadress som är knuten till ditt användarkonto för EC2B-tjänsten. Nyckel till hyrt fordon tillhandahålls genom EC2B-tjänsten (digitalt via mobilappen) och finns tillgänglig under hela hyresperioden. Vid eventuella frågor relaterade till användning av fordonet kontaktas MABI direkt.