Användarvillkor – Västtrafik

KÖPVILLKOR VÄSTTRAFIKBILJETTER

Din motpart när du köper biljett för resa med Västtrafik AB, Org nr: 556558-5873 (hädanefter Västtrafik) i EC2B-appen är EC2B Mobility AB, 0rg nr: 599116-8611 (hädanefter EC2B), som är Västtrafiks återförsäljare.

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från EC2B.

Själva resan tillhandahålls av Västtrafik i enlighet med Västtrafiks resevillkor vilka återfinns på deras webbplats www.vasttrafik.se. Betalda Västtrafikbiljetter kan inte ombokas eller återköpas. Du kan betala din resa med Swish eller vid användning av privat konto Mobilitetsplånboken.

Efter godkänd betalning skickas ett kvitto på ditt köp till den e-postadress som är knuten till ditt användarkonto för EC2B-tjänsten. Direkt efter genomförd betalning levereras den köpta biljetten i digital form till appen där den lagras och kan visas upp. Den digitala biljetten i appen är den enda form av biljett som levereras. Vid resa skall biljetten visas upp i enlighet med Västtrafiks bestämmelser.

Västtrafiks resegaranti gäller för din resa. Varje biljett är en bekräftelse på ett avtal mellan dig och Västtrafik där Västtrafiks resevillkor ingår. Där regleras exempelvis vad som gäller vid förseningar. Är du missnöjd med resans kvalitet, ta i första hand upp det upp det direkt med Västtrafiks personal ombord på fordonet eller på tåg-/busstationen. Blir din resa försenad eller inställd bör du genast ta kontakt med Västtrafik för information om ersättnings-/fortsättningsresa. Blir din resa försenad så att du har rätt till ersättning enligt Västtrafiks resegaranti, eller för övrig information kring resans genomförande, vänder du dig i första hand till Västtrafiks kundtjänst: https://www.vasttrafik.se/kundservice/

Om du av annan anledning än försening eller resans kvalitet vill reklamera ditt biljettköp tar du kontakt med EC2B:s kundtjänst.

Genom att använda biljettbokningstjänsten för Västtrafik genom EC2B tjänsten förbinder sig användare till samtliga bestämmelser i generella användarvillkor EC2B applikationen.