Trivector Traffics dotterbolag EC2B Mobility rustas nu för att kunna växa på en högintressant marknad för Mobility as a Service (MaaS). Med mobilitetstjänsten EC2B har bolaget visat att efterfrågan finns, och fullt verksamma etableringar finns i både Lund och Göteborg. Nu är det dags att ta nästa steg.

EC2B utvecklar enkla och hållbara transportlösningar och mobilitetstjänster för alla som vill förenkla sin vardag och bidra till ett mer resurseffektivt samhälle. Easy to B and Easy to be. Med EC2B-appen  får användaren snabbt överblick över vilka transportalternativ som finns tillgängliga här och nu. Vill du ta bussen till jobbet eller boka en elcykel, lådcykel eller en bilpoolsbil? EC2B-tjänsten har hittills etablerats främst i samarbete med fastighetsägare och byggherrar som vill erbjuda boende och hyresgäster mer än enbart enskilda mobilitetstjänster. Intresset för den typen av integrerat erbjudande är fortsatt stort, både inom och utanför fastighetssektorn. Även bland slutanvändarna växer intresset för hållbara mobilitetstjänster. Många vill ha tillgång till bil – men vill inte äga den.

Därför tar EC2B nu nya steg för att bli en ledande aktör på den växande marknaden för MaaS. Ifrån teamet bakom EC2B har redan Christer Ljungberg, Lennart Persson, Emma Lund och Björn Wendle valt att investera i bolaget.

Vi är en oberoende MaaS-leverantör som samverkar med de flesta av dagens bil- och cykelpooler vilket gör att vi kan skräddarsy ett mobilitetserbjudande. Kort sagt så brinner vi för att skapa värde för fastighetsägare, deras kunder och att bidra till en hållbar omställning av transportsystemet. Därför har vi valt att investera i bolaget, säger Lennart Persson, VD, EC2B

Allt fler fastighetsägare vill arbeta mer med mobilitets- och parkeringsfrågor både i nyproduktion och i befintliga fastighetsbestånd. Samtidigt uttrycker de att det är en rörig marknad med många aktörer och att det är svårt att veta vad som faktiskt fungerar, vilken effekt det ger och vad det kostar.

EC2B hjälper till med exakt detta, att bygga upp en kostnadseffektiv mobilitetslösning som är hållbar över tid och är enkel för fastighetsägaren. Vi ser nu över möjligheten för vidare finansiering.

För mer information om EC2B Mobility, kontakta oss gärna!

Christer Ljungberg, styrelseordförande EC2B
Lennart Persson, VD EC2B.

Xplorion, på Brunnshög i Lund, belönas med utmärkelsen Årets Bygge av Byggindustrin. Boende i Xplorion har sedan december tillgång till EC2B med cykelpool och bilpool. Läs mer på Lunds kommuns hemsida om priset.

”Om delningsekonomin i andra branscher skulle ta fart, skulle också den delade mobiliteten växa”, säger Björn Wendle. Han intervjuas av DI Mobilitet om framtiden för mobilitet som tjänst. Klicka här för att komma till artikeln.

 

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen Hållbara städer och samhällen.

DenCity bidrar till radikalt nytänkande och har, genom de fem år projektet pågått, skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet i komplexa stadsutvecklingsprocesser. Nu har du chansen att ta del av resultaten, den 18 mars är det slutkonferens, en halvdag full av talare under ämnet en hållbar och tät stad!

Vår medarbetare Sara Boije af Gennäs deltar i sektion 1, Mobility Broker – en vardag utan bil. Sara berättar om hur vi har levererat en mobilitetstjänst med kollektivtrafik, cykel och bilpool med tillhörande informationskampanjer, tävling etc. till de boende.

Mer info om konferensen och kring anmälan finns här.

 

08:20 – 08:30  Anslut till GoToWebinar – länk till GoToWebinar och eventapp med agenda kommer inom kort

08:30 – 08:45  Välkommen och introduktion till dagen

08:45 – 09:15  Sektion 1. Mobility Broker – en vardag utan bil

09:15 – 09:45  Sektion 2. Fastighetsnära leveranser – paketleveranser nära bostaden 24/7

09:45 – 10:00  Bensträckare

10:00 – 10:30  Sektion 3. Stadsdelsnära samlastning

10:30 – 11:00  Sektion 4. Elektrifierade urbana tunga lastbilstransporter – för en tystare och renare stad

11:00 – 11:30  Sektion 5. Urbana vattenvägar

11:30 – 11:50  Paneldiskussion

11:50 – 12:00  Introduktion till implementeringsguiden och avslut

EC2B lanseras under hösten i tre olika fastigheter – för hyresgästerna på Mandolingatan i Göteborg, i det bilfria boendet Xplorion i Lund samt för de anställda på flera olika verksamheter vid Campus Johanneberg i Göteborg. Samtidigt får EC2B ny vd.

Mobilitetstjänsten EC2B används sedan 2019 i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva i Göteborg. Nu tar EC2B ett stort steg framåt och introduceras i tre nya användargrupper, två för privata hyresgäster och en för anställda.

Mandolingatan Göteborg

På Mandolingatan i Västra Frölunda får de 1400 hyresgästerna genom Projektet Dencity möjlighet att prova mobilitetstjänsten EC2B under tre månader med start 31 oktober 2020. EC2B har fått uppdraget att agera Mobility Broker vilket innebär helhetsansvar för att etablera. Driftsätta och förvalta en komplett MaaS-lösning innefattande både fysisk och digital infrastruktur, information, rådgivning dvs en komplett mobilitetslösning för en fastighetsaktör.  Projektet är en del av forskningsprojektet Dencity som syftar till att utveckla innovativa lösningar för hållbara och yteffektiva person- och godstransporter i täta städer. Medverkande parter är Framtiden Byggutveckling, Poseidon och EC2B.

Xplorion, Lund

I Lunds kommunala fastighetsbolags bilfria satsning Xplorion på Brunnshög i Lund med 54 lägenheter, har hyresgästerna just flyttat in. Genom EC2B-tjänsten får de boende tillgång till cykelpool med flera olika typer av cyklar, bilpool från OurGreenCar och en taxibokningstjänst. Vi hoppas snart även kunna sälja biljetter från Skånetrafiken direkt i EC2B-appen.

Campus Johanneberg

Under hösten 2020 och drygt ett år framåt får ett antal anställda på Chalmers och andra företag verksamma på campusområdet i Johanneberg i Göteborg möjlighet att testa EC2B. Syftet är att främja hållbara tjänsteresor resande bland de anställda, testa hur en MaaS-tjänst kan öka attraktiviteten för ett geografiskt område samt hur affärsmodellen ser ut när ett antal företag samverkar. Projektet som kallas MoJo är ett samarbete mellan EC2BChalmersChalmersfastigheterHSBAkademiska HusJohanneberg Science Park och Smart Resenär i Sverige. Energimyndigheten bidrar med ekonomiskt stöd.

Lennart Persson ny vd

Samtidigt som EC2B växer får företaget en ny vd. Från och med den 1 november 2020 är Lennart Persson vd. Med de nya etableringarna under hösten ser det ljust ut för EC2B att kunna ta nästa steg i att utveckla tjänsten och utöka marknaden.

  • MaaS som begrepp är under utveckling och ligger helt rätt i tiden, så jag hoppas på många spännande samtal framöver från samverkanspartners och kunder säger Lennart

En komplett och hållbar mobilitetstjänst

EC2B (www.ec2b.se) handlar om att erbjuda fastighetsaktörer eller arbetsgivare en komplett och hållbar mobilitetstjänst för boende och/eller anställda. De som bor eller jobbar i en EC2B-ansluten fastighet får tillgång till tjänsten via EC2B-appen. Via den får de snabb överblick över vilka transportalternativ som finns tillgängliga här och nu. Kanske väljer användaren att ta bussen till jobbet, boka en lastcykel för en tjänsteresa eller ta reda på var närmaste lediga bilpoolsbil finns. Utöver mobilitetstjänster innehåller EC2B individuell rådgivning och ett användarcommunity. EC2B erbjuder dig som kund en komplett mobilitetstjänst utifrån dina behov.

Mer information

Vill du veta mer om mobilitetstjänsten EC2B eller om något av projekten där EC2B används, se www.ec2b.se eller kontakta Lennart Persson, 010-456 56 03.

Från och med den 1 november 2020 är Lennart Persson ny VD för den hållbara mobilitetstjänsten EC2B. Han ersätter då Björn Wendle som varit VD sedan 2017.

– Jag är mycket nöjd med att kunna presentera Lennart Persson som ny VD för EC2B. Lennart har helt rätt kompetens för att leda och lyfta företaget till nästa nivå. Vi ser en tydligt ökad efterfrågan av EC2B, tjänsten ligger rätt i tiden utifrån våra miljömål och vi har nu ett gyllene tillfälle att göra en omställning mot hållbara transporter till följd av Coronapandemin säger Christer Ljungberg, VD och grundare av Trivector AB.

Lennart Persson arbetar idag som kontorschef på Trivectors kontor i Göteborg, ett uppdrag han kommer fortsätta med parallellt med den nya rollen som VD för EC2B. Han kommer tidigare från trafikkontoret i Göteborg där han arbetat i olika positioner såsom chef för intelligenta transportsystem samt gatuchef. EC2Bs tidigare vd Björn Wendle har fått ny roll inom Trivector som vVD men kommer fortsatt finnas med och ha en tydlig roll inom EC2B.

– Jag är glad och hedrad över att få möjligheten att, tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och mina kollegor få vara med och utveckla nya tidens mobilitetstjänster. På ytan är hållbar mobilitet enkelt, byt ut fossildrivna bilar till elektriska men frågan är mer komplex än så och omfattar hela verksamheten, hur vill du uppfattas av din personal och av dina kunder? De verksamheter som inser att hållbar mobilitet genererar affärsnytta på många sätt kommer vara morgondagens framgångsrika företag. Vi finns där för att hjälpa till i denna förändringsresa och vill uppfattas som en självklar mobilitetspart i allt från behovsanalys till drift av mobilitetstjänster, säger Lennart

En komplett mobilitetstjänst

EC2B (www.ec2b.se) handlar om att erbjuda fastighetsaktörer eller arbetsgivare en komplett och hållbar mobilitetstjänst för boende och/eller anställda. De som bor eller jobbar i en EC2B-ansluten fastighet får tillgång till tjänsten via EC2B-appen. Via den får de snabb överblick över vilka transportalternativ som finns tillgängliga här och nu. Kanske väljer användaren att ta bussen till jobbet, boka en lådcykel för en tjänsteresa eller ta reda på var närmaste lediga bilpoolsbil finns. Utöver mobilitetstjänster innehåller EC2B individuell rådgivning och ett användarcommunity. EC2B används idag i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva i Göteborg. Inom kort kommer EC2B även börja användas i LKFs hyresfastighet Xplorion i Lund, på Chalmersområdet samt i allmännyttan i Göteborg,

 

 

 

Om bara några veckor flyttar de boende in i LKF’s bilfria satsning Xplorion på Brunnshög. Genom EC2B-appen får de boende tillgång till cykelpool med flera olika typer av cyklar och en bilpoolsbil genom OurGreenCar. Här finns alla möjligheter till ett schysst, hållbart och smart vardagsresande utan att behöva äga egen bil.

Xplorion är ett innovationsprojekt med fokus på klimatsmarta lösningar. Huset, byggnadstekniken och levnadssättet är bra för klimatet, miljön, ekonomin och hälsan. Huset är utformat så att de boende alltid kan göra smarta mobilitetsval och är till exempel byggt så att du kan ta en lådcykel ända till din dörr för att kunna lasta av. Cykelgaraget har bred ingång med automatisk dörr, och är uppvärmt året runt. Här finns gott om cykelplatser, laddningsmöjligheter och även möjligheter att tvätta cykeln.

I fastigheten finns en lokal cykelpool som ingår i hyran med elcyklar, två elassisterade lastcyklar samt cykelkärror. Cyklarna bokas, låses och låses enkelt upp via EC2B-appen. Cykelpoolen sköts om av Klostergårdens Cykelservice, som kommer att se till att cyklarna alltid fungerar. Xplorion har en eldriven bilpoolsbil från OurGreenCar, där medlemskap ingår i hyran för dig som bor i Xplorion – man betalar endast användaravgift för det man kör.

EC2B kommer också att erbjuda prova-på-träffar för de boende, liksom ge möjligheterna till personlig resecoachning. – Vi ser fram emot att se de boende börja använda mobilitetstjänsterna, säger Björn Wendle, VD på EC2B. Med tiden kommer vi lägga till fler tjänster, till exempel hoppas vi snart kunna erbjuda försäljning av digitala kollektivtrafikbiljetter.

Den 11 juni disputerade Göran Smith på en avhandling om transport som tjänst: Making Mobility-as-a-Service: Towards governance principles and pathways. I avhandlingen diskuteras bland annat hur samhället på olika sätt kan medverka i, och stödja transport som tjänst.

De förslag på åtgärder från samhället som förs fram i avhandlingen handlar om att stärka mobilitetstjänster och att ändra på normen med privat bilägande. Han pekar också på de olika roller som det offentliga kan ta i den fortsatta utvecklingen av transport som tjänst. Allt från att vara den som utvecklar konceptet, eller någon som lyfter fram det, eller en partner, en möjliggörare eller en aktör som inte bryr sig.

EC2B i Brf Viva finns med som ett case i avhandlingen. Göran har intervjuat de boende, och på disputationen framhöll han konceptet med en helhetsservice med bl a information och demonstration av servicen som en av framgångsfaktorerna.

För den som flyttar in i Riksbyggens Brf Viva på Guldheden i Göteborg finns goda förutsättningar att resa hållbart. I Brf Viva testas sedan början av 2019 EC2B, en fullskalig ”mobility as a service”-lösning för de boende, där en rad olika mobilitetstjänster, även kollektivtrafik, paketeras i en och samma app. Nu publicerar vi de första erfarenheterna från detta bilfria boende med EC2B.

I EC2B-konceptet ingår personlig rådgivning, support och kampanjer för att hjälpa de boende etablera nya, hållbara mobilitetsvanor. EC2B-konceptet har utvecklats av Trivector med finansiering från bland annat EU:s klimatinnovationsnätverk Climate-KIC, Vinnova och Energimyndigheten, och i Brf Viva testas tjänsten för första gången i full skala inom H2020-projektet IRIS.
Riksbyggen Brf Viva är en unik pilot genom att man tagit ett helhetsgrepp om de boendes mobilitet och jobbat både med minskad parkering (ingen boendeparkering), ökat utbud av mobilitetstjänster (bilpool, cykelpool och kollektivtrafik i samma app) och omfattande kommunikationsaktiviteter. Projektet följs noga och under året har intervjuer, enkätundersökningar och en digital resvaneundersökning med resvane-appen TravelVu genomförts.

Vad har vi då lärt oss, ett drygt år efter inflyttning? Kombinationen av god tillgång till mobilitetstjänster och mycket informationsaktiviteter verkar ha lett till att de boende känner sig nöjda med sin mobilitetssituation trots att det inte finns någon boendeparkering i Brf Viva. Både bilpoolen och cykelpoolen är uppskattade och används flitigt. Däremot har åtgärderna inte lett till den drastiska minskning i bilinnehavet som många förväntade sig innan projektets start. Det faktum att de som har bilen kvar tvingas parkera en bit ifrån bostaden har dock lett till bilresandet minskat kraftigt. De boende reser mer hållbart än de gjorde tidigare, och mer hållbart än göteborgarna i genomsnitt. Underlaget visar också att det inte bara är de boende i Brf Viva som dragit nytta av mobilitetstjänsterna, utan bilpoolen används flitigt även av boende i närområdet.

En viktig slutsats på en mer övergripande nivå är att mobilitet som tjänst inte bara är fler tjänster, utan att det som skapar värde framför allt handlar om samordning, paketering och helhetstänk. Men detta händer inte av sig själv. Eftersom mobilitet som tjänst är nytt för alla – boende och användare, fastighetsaktörer, kommuner, mobilitetstjänstleverantörer, teknikleverantörer, osv. – kan ingen falla tillbaka på hur man ”brukar” göra. Nya lösningar behöver prövas fram. Häri ligger utmaningen för att kunna realisera den stora potentialen som finns i mobilitet som tjänst för fastigheter. Här finns en viktig roll för staden, som med riktlinjer för parkering sätter spelplanen för denna typ av boende och mobilitet.

Vill du veta mer och läsa utvärderingsrapporten? Kontakta oss så skickar vi den till dig!
Emma Lund, Projektledare IRIS och huvudförfattare, emma@ec2b.se, 010-456 56 30
Björn Wendle, VD för EC2B Mobility AB, bjorn@ec2b.se, 010-456 56 09

Från och med hösten 2020 kan anställda på Chalmers och andra företag etablerade på campus Johanneberg i Göteborg få testa ett nytt mobilitetskoncept. Vår EC2B-tjänst, som genom en app tillgängliggör såväl kollektivtrafikresor som bokning av lånecyklar och hyrbilar ska nu vidareutvecklas för att gälla även tjänsteresor.

​Att samnyttja fordon i syfte att minska klimatpåverkan och bättre utnyttja centralt belägen mark som idag används som parkeringsplatser är en växande trend som stadsplanerare i hela Europa jobbar med att utveckla. I Göteborg testas bland annat konceptet EC2B som framgångsrikt etablerats i nybyggda bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden, inom ramen för EU-projektet IRIS Smart Cities. Med projektet MoJo ska tjänsten utvecklas ytterligare.

– Erfarenheterna från Brf Viva visar på nöjda användare, ett kraftigt reducerat bilägande och en stor användning av de gemensamma fordonen. Vi hoppas att vårt koncept ska upplevas som ett smidigt sätt för de anställda att slippa använda sina privata fossil-drivna bilar i tjänsten. Vi planerar också att bygga in administrativa funktioner som hanterar till exempel reseräkningar direkt i appen, säger Björn Wendle, VD för EC2B Mobility.

”Mobilitetshubbar” på campus

Målet är att under ett och ett halvt års tid demonstrera konceptet i nära samarbete med tjänsteleverantörer, fastighetsägare och arbetsgivare. I en första fas ska mellan 300 och 500 användare få tillgång till tjänsten som kommer att innefatta fysiska resurser som elbilar och elcyklar samlade på ett antal så kallade mobilitetshubbar runt om på campus. I projektet ingår också att förbereda för en möjlig kommersiell upphandling av en gemensam mobilitetstjänst i området efter projektettidens slut.

– Vi har genom IRIS-projektet och implementeringen i Brf Viva i närheten av campus Johanneberg både erfarenheter och ett upparbetat nätverk som kommer väl till pass i MoJo-projektet och gör att vi kan utnyttja den relativt korta projekttiden effektivt, säger Per Sunnergren, projektledare på Johanneberg Science Park.

Behov av testpiloter

Trots att digitaliseringen gör det relativt enkelt att sammanföra olika mobilitetstjänster i en app så finns många andra nötter att knäcka när det gäller att etablera nya koncept inom vad som brukar kallas Mobilitet som Tjänst. Därför finns ett behov av piloter, tester och demonstrationer för att kunna utveckla bärkraftiga affärsmodeller och kundnära erbjudanden.

– Det handlar om att få till fungerande affärsmodeller och nära samverkan mellan aktörer som är vana vid att konkurrera om resenärerna. Här kommer dessutom beställarna från en rad olika organisationer, som Chalmers, fastighetsägare och företag som verkar på området, och de behöver också samordnas för att möjliggöra en framtida lösning som gagnar alla, säger Hasse Alfredson, vice chef Chalmers verksamhetsstöd.

Fakta/Mojo

Projektet MoJo är ett samarbete mellan EC2B, Chalmers, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, HSB, Johanneberg Science Park och Smart Resenär i Sverige. Projektet koordineras av EC2B och pågår från november 2019 till september 2021. Energimyndigheten​ finansierar med drygt 1,6 miljoner kronor. Mer information om tidplan och tillvägagångssätt för deltagande kommer under våren 2020.

Text: Karin Weijdegård