Nu finns en ny film som visar hur upplevelsen är att använda EC2B och mobilitetstjänsterna i Riksbyggen Brf Viva i praktiken. Ett par av de boende i Viva delar med sig av sina erfarenheter så här långt. ”Bil är en frihet men det är samtidigt mycket problem också”, ”Om man kan lösa de här sakerna gemensamt så slipper man ju hantera det separat.”, ”Det känns smart och framtid” är några citat från filmen.

 

Filmen är producerad av Johanneberg Science Park med stöd från EU-projektet IRIS – Smart Cities. Flera av våra samarbetspartners – Riksbyggen, Västtrafik, Goride, Sunfleet, Clean Motion och Trivector – har också medverkat.

Snart kan de boende i Brf Viva också susa runt i en Zbee, ett lätt elfordon mellan cykel och bil levererat av Clean Motion. Zbee kommer att ingå i den lokala elfordonspoolen från GoRide som redan har elcyklar och ellastcyklar. Zbee-fordonen kommer liksom cyklarna att göras tillgängliga för de boende via EC2B-appen och kompletterar på ett spännande sätt redan befintliga mobilitetstjänster i bostadsfastigheten på Guldheden i Göteborg.

För mer information, se gärna Riksbyggens pressmeddelande om Zbee-introduktionen i Brf Viva. Läs också vår tidigare nyhet om EC2B i Brf Viva.

Biltrafiken i staden behöver minska – både för att skapa en mer attraktiv stad, och för att minska trafikens klimatpåverkan. Samtidigt är mobilitet som tjänst en växande trend. Nu skapar LKF ett ”bilfritt boende” i fastigheten Xplorion på Södra Brunnshög i Lund genom att erbjuda mobilitetstjänsten EC2B åt de boende i stället för bilparkering för privata bilar.

LKFs fastighetsprojekt Xplorion på Brunnshög i Lund har ett stort fokus på energieffektivitet, med ambitionen att så få produkter och så lite material som möjligt användas under produktionen. Huset byggs som passivhus för att minimera energiförlusterna. El produceras lokalt med solceller och lagras i batterier i källaren.

Genom att planera Xplorion som ett bilfritt boende reduceras också materialåtgången då man minskar behovet av parkeringsplatser. I stället utformas fastigheten för att underlätta ett bilfritt liv, med t.ex. bredare hissar som rymmer en lådcykel, loftgångar med plats för cykelparkering etc. EC2B:s tjänstekoncept är en viktig del i att underlätta det bilfria boendet.

EC2B är en hållbar mobilitetstjänst för fastigheter med syfte att förenkla de boendes vardag och bidra till ett mer resurseffektivt samhälle. EC2B innebär en mix av mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, mm samlade i ett integrerat erbjudande som görs tillgängligt via en app.

I ett gemensamt projekt med stöd från innovationsprogrammet Viable Cities kommer nu LKF, EC2B, Byggnadsfirman Otto Magnusson och Future by Lund att utveckla, anpassa och demonstrera mobilitetstjänsten i Xplorion. Den digitala tjänsten kommer vidareutvecklas i en samskapande process med potentiella användare och utifrån de boendes upplevelser och användning i Xplorion. Målet är att utveckla tjänsten för spridning till fler fastighetsägare och ytterligare städer.

”Vi ser fram emot att nu utveckla EC2B-tjänsten för LKFs Xplorion” säger EC2B:s VD Björn Wendle. ”I projektet finns en intressant mix av aktörer som tillsammans har omfattande kompetens inom både fastighet och mobilitet. Jag är övertygad att vi ska kunna skapa ett bra innehåll av mobilitetstjänster för LKF:s hyresgäster.”

– I Xplorion testar vi hur vi kan göra våra framtida byggnader mera hållbart och hur vi kan underlätta ett hållbart liv för våra hyresgäster. En tjänst som EC2B passar perfekt i det tankesättet, säger Dennis Kerkhof, byggprojektledare hos LKF.

– Xplorion är vårt innovationsprojekt, det känns naturligt med kreativa, digitala lösningar som är anpassade för våra hyresgästers framtida boende. Det ska vara lätt att bo hållbart på Xplorion, både socialt och miljömässigt, säger Dennis Kerkhof, byggprojektledare hos LKF.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inflyttning i Xplorion är planerad till oktober 2020 och kommer att ge boende för 54 hushåll.

 

Kontakt och mer information

Björn Wendle, VD EC2B Mobility AB, bjorn@ec2b.se eller 0702-699509. Se även www.ec2b.se.

Dennis Kerkhof, LKF, dennis.kerkhof@lkf.se eller 073-440 8514.

Klas Ekström, Byggnadsfirman Otto Magnuson AB klas.ekstrom@ottobygg.se, 0704-588350

 

Om projektpartners

EC2B Mobility AB är sedan 2017 ett helägt dotterbolag till Trivector Traffic AB. EC2B-tjänsten har utvecklats med stöd från flera olika finansiärer, däribland Trivector Traffic, Climate- KIC (en europeisk innovationsplattform), EU:s Horizon 2020 via projektet IRIS och Naturvårdsverket.

LKF är ett kommunalägt fastighetsbolag och vår vision är en framtid med fler och bättre hem. Hemmet är en viktig del av människans vardag och de som trivs med sitt boende är oftast mer nöjda med sina liv. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas.

Byggnadsfirman Otto Magnusson AB bygger på förtroende sedan 1928, med värderingar för framtiden och vänder oss till kunder i hela öresundsregionen. Vi vill bidra positivt till samhället och Agenda 2030 och bidrar till att uppfylla LKFs ambitioner med hållbara mobilitetslösningar på Brunnshög.

Future by Lund är en innovationsplattform som verkar för smarta och hållbara lösningar för växande städer, byar och de människor som bor där. Future by Lund koordineras av Lunds Kommun och är en del av näringslivskontoret. Arbetet finansieras av Vinnova, Lunds kommun och deltagande partners.

LKFs innovationsprojekt Xplorion i Brunnshög i kvällsljus. Illustration: 3Dvision

25 mars togs det ”digitala spadtaget” för projektet Xplorion i Lund som byggs av vår samarbetspartner Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF. EC2B-tjänsten kommer att finnas på plats i detta bilfria boende som förväntas bli både ett besöksmål och en förebild inom hållbart stadsbyggande. Vi sätter nu på allvar igång förberedelserna för EC2B-tjänsten parallellt med att huset byggs.

Läs mer i Sydsvenskans artikel om detta spännande projekt.

LKF beskriver mer om alla olika delar i innovationsprojektet här. Xplorion är början på en resa mot framtiden. ”Xplorion är en ledstjärna för våra projekt framöver, både när det kommer till tekniska lösningar och hur livet för våra hyresgäster kommer att se ut, menar Dennis Kerkhof, byggprojektledare för Xplorion på LKF.”

I månadsskiftet februari-mars har de första användarna kunnat ladda ned och börja använda EC2B via mobilappen för Iphone och Andriod. Det är de boende i Riksbyggens Brf Viva i Göteborg som är först ut. De kan nu samlat få tillgång till de mobilitetstjänster som ingår i deras boende, inledningsvis cykelpool från GoRide och bilpool från Sunfleet. Via EC2B-appen får de nu också den helt unika möjligheten att köpa kollektivtrafikbiljetter från Västtrafik i en digital återförsäljarkanal.

Direkt i EC2B-appen genereras en digital kollektivtrafikbiljett som är giltig och viserbar i Västrafiks trafikområde och på samtliga typer av kollektivtrafikfordon. Vi är mycket glada att denna milstolpe är nådd och att vi tillsammans med vår samarbetspartner Smart Resenär för första gången i Sverige kunnat skapa denna digitala integration mot den offentliga kollektivtrafiken.

EC2B-tjänsten är inte bara mobilappen. Som en del av EC2B erbjuds de boende fria rådgivningsmöten med en mobilitetsexpert och vid varje inflyttningsetapp i Brf Viva ordnas mobilitetskvällar med introduktion till mobilitetstjänsterna. Det är uppskattat att kunna prova på elcyklarna och lära sig använda bilpoolsbilarna.

I dialog med de boende i Brf Viva bygger vi vidare på tjänsten och hoppas snart kunna berätta om ytterligare mobilitetstjänster i appen. Den lokala cykelpoolen som idag har elcyklar och ellådcyklar kommer under våren byggas ut med ytterligare elcyklar och förhoppningsvis även något ytterligare elfordon.

Många har uppmärksammat Riksbyggens projekt i Brf Viva och de mobilitetstjänster som kommer att finnas där som en del av EC2B-tjänsten. De första boende flyttar in i slutet av november och då kommer en första version av tjänsten finnas på plats. De boende kommer få tillgång till sina mobilitetstjänster via mobil-app. Tjänsterna som inledningsvis kommer finnas med är en lokal elcykelpool från GoRide, Sunfleet bilpool och Västtrafik. Möjligheten att köpa digitala kollektivtrafikbiljetter i en annan mobil-app än kollektivtrafikens egna är helt ny och testas för första gången i EC2B-appen. 

Läs mer om vad några andra skriver om EC2B och Riksbyggen Brf Viva:

Nu testar Västtrafik, EC2B, Smart Resenär och SpaceTime två nya digitala resetjänster. Tjänsterna ska göra det enklare för människor att kombinera olika färdsätt och göra hållbara resval.

EC2B är en samlad digital tjänst där hyresgäster och boende kan köpa biljett och resa med olika resetjänster som kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, taxi, samåkning, och hemleverans. Först ut att prova EC2B blir boende i ett nybyggt bostadskvarter i Göteborg.

  • Piloten ger oss möjlighet att testa på vilket sätt boende i nya fastigheter vill använda och köpa kollektivtrafik tillsammans med andra transporttjänster. Ambitionen är att EC2B-tjänsten ska vara ett attraktivt alternativ till att äga en egen bil och uppmuntra till mer hållbara transportalternativ, säger Björn Wendle, VD på EC2B Mobility.

Köp biljett på jobbet

Den andra tjänsten heter SpaceTime och är en reseplattform för organisationer. Med tjänsten kan användarna boka, köpa biljetter och bokföra sin resa i en och samma tjänst, till exempel för resor med Västtrafik. Testet genomförs tillsammans med tre stadsdelsförvaltningar* i Göteborg vars medarbetare ska få testa och utvärdera SpaceTimes tjänst.

  • För oss är det viktigt att utvecklingen går åt rätt håll mot ett mer hållbart resande. Genom att låta våra tjänster vara tillgängliga på fler platser tror vi att det blir enklare för människor att göra hållbara val, säger Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik.

Testerna pågår under 2018-2019 och görs i samarbete med biljettföretaget SmartResenär, som sköter beställning, betalning och leverans av biljetterna i de bägge tjänsterna.

Genomförandet av testet med EC2B får finansiellt stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet via det nationella kraftsamlingsprojektet Kompis. Testerna är även en del av forskningsprojektet iMove.

* Stadsdelsförvaltningarna som testar SpaceTime är Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda och Västra Göteborg

För mer information:
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99, press@vasttrafik.se
Björn Wendle, EC2B, 0702 69 95 09
Gunnar Granberg, SpaceTime, 070-3199598
Håkan Göransson SmartResenär, 0704 54 95 10

Trivector Traffics dotterbolag EC2B Mobility har valt Spacetime Communication som partner för utveckling och drift av digital plattform för EC2B-tjänsten. Detta ger EC2B möjligheten att via en digital mobilapplikation ge kunder och användare tillgång till alla delar av EC2B-tjänsten – paket av mobilitetstjänster, rådgivning och användarcommunity. Med tjänsten kan man både planera och betala för sina resor.

– ”Vi ser framemot att utveckla EC2B-tjänsten i nära samarbete med Spacetime” säger EC2B:s VD Björn Wendle. ”Med utgångspunkt i den redan befintliga reseplattformen hos Spacetime kan vi utveckla en digital tjänst som ger transport som tjänst anpassad för boende och verksamma i nya fastigheter.”

Först ut att använda EC2B-tjänsten blir boende i Riksbyggens Brf Viva i Göteborg, där första inflyttning är planerad till november 2018. Redan tidigare har tjänsteinnehållet testats på mobilitetsgruppen bestående av framtida boende i Viva, och inriktningen är att även fortsättningsvis utveckla EC2B i nära dialog med användarna.

EC2B Mobility AB är sedan 2017 ett helägt dotterbolag till Trivector Traffic AB. EC2B-tjänsten har utvecklats med stöd från flera olika finansiärer, däribland Trivector Traffic, Climate- KIC (en europeisk innovationsplattform), EU:s Horizon 2020 via projektet IRIS (www.irissmartcities.eu) och Naturvårdsverket.

Delningsekonomin växer inom många delar av samhället. Detta gäller även transportområdet. Alla vill ha tillgång till rörlighet, men idag måste det inte betyda att äga en egen bil. Sju av tio städer i Sverige har dessutom mål om att minska biltrafiken, och kan därför allt oftare minska på parkeringsnormen för nya bostäder, och verksamheter, om fastighetsägaren erbjuder t ex bilpool i hyran. Att bygga p-platser är ofta dyrt, så här finns stor besparingspotential för fastighetsägaren.

EC2B – easy to B, eller easy to be, erbjuder ett koncept för transport som tjänst kopplat till bostaden eller kontoret. Det innebär bekväm tillgång till flera olika mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar, hyrbil, taxi etc, allt i samma erbjudande. Detta skapas i samarbete med de bästa befintliga mobilitetstjänsterna. För att få största nytta och genomslag ingår rådgivning, och ett community för medlemmar, som viktiga beståndsdelar i tjänsten.

– Vi ser en stor efterfrågan på denna typ av erbjudande som hjälper fastighetsägaren att spara parkeringsplatser, samtidigt som man ger de boende tillgång till ett attraktivt och hållbart transportkoncept, säger Björn Wendle, marknadschef på Trivector Traffic, som i inledningen tar en roll som VD för EC2B AB.

Konceptet har tagits fram under två års tid i ett innovationsprojekt med satsningar från Trivector Traffic, Climate-KIC (en europeisk innovationsplattform), och stöd från Future By Lund. För det fortsatta utvecklingsarbetet finns finansiering från EU:s Horizon 2020, Naturvårdsverket och Trivector Traffic.

– Det är mycket roligt att ett av våra innovationsprojekt nu knoppas av och blir ett eget bolag, säger Christer Ljungberg, VD för Trivector. Det blir ett kvitto på att vår satsning på innovation och framtid är rätt.

Redan i starten finns samarbetsavtal skrivna med LKF i Lund kring fastigheten Xplorion och med Riksbyggen kring Brf Viva i Göteborg, där EC2B kommer användas. EC2B har också samarbetsavtal med österrikiska Kapsch/Fluidtime kring IT-plattform.

Mer information:

  • Björn Wendle, VD EC2B AB, 010-456 56 09
  • Christer Ljungberg, VD Trivector AB, 010-456 56 01

Ventilation som bara går igång när det behövs, energilagring i källaren, stort antal transportmöjligheter, men ingen plats för egen bil. Xplorion är ett bostadshus där massor av nya idéer testas – alla med fokus på hållbarhet.

ästa år är det byggstart för Xplorion på nya Brunnshögsområdet i Lund intill de stora forskningsanläggningarna Max4 och ESS. Xplorion är Lunds kommunala Fastigheters, LKFs, spjutspetssatsning. Syftet är att testa idéer som kan användas i framtida byggande.

– Jag tror inte att det finns ett liknande projekt i hela Europa nu, säger Dennis Kerkhof, byggprojektledare på LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag. Vi testar allt på en gång.

Det var LKFs styrelse som tog initiativ till Xplorion. LKF bygger och förvaltar sina hus själva och det ligger därför i deras intresse att husen håller över lång tid. Dagens standard fungerar bra, men LKF vill utvecklas och lära sig bygga ännu bättre bostäder.

– Det allra bästa vore om de idéer vi nu testar i Xplorion fungerar så bra att de blir vår nya standard, säger Dennis.

Låg energiförbrukning

Xplorion är ett så kallat passivhus med extra god isolering och lufttätthet. Därtill kommer en rad åtgärder för att minska energianvändningen.

I källaren kommer det finnas ett stort batteri som lagrar energi. Det gör dels att LKF kan köpa in mycket energi när det är billigt. Det gör också att energi kan lagras när det är låg förbrukning och användas när det behövs som mest, exempelvis på morgnar och kvällar.

El kommer produceras lokalt med hjälp av solceller på de sedumklädda taken.

I Xplorion kommer de prova att använda lågtempererad fjärrvärme från de närliggande forskningsanläggningarna. Här testas också luftvärmeväxlare för uppvärmning.

Ventilationen kommer vara behovsstyrd. Genom att den bara används när sensorerna anger att luftkvalitén är otillräckligt, kommer mycket energi sparas.

– Fungerar dessa energibesparande åtgärder bra i Xplorion, kommer vi använda dem i fler hus. Eftersom LKF förvaltar 9000 bostäder idag, kan det ge stora besparingar framöver, menar Dennis.

Mindre material

LKF har månat om att minimera materialåtgången i Xplorion. Lägenheterna kommer till exempel att ha slipade betonggolv istället för parkett på betong. Huset är också byggt för att det ska vara lätt att ändra storleken på lägenheterna i framtiden. Till en början kommer de flesta lägenheter bestå av två rum och kök, men de kommer lätt kunna byggas om till mindre eller större lägenheter beroende på framtida efterfrågan.

Smart mobilitetslösning

Det som väcker mest intresse är dock att huset med 55 lägenheter bara kommer ha en enda parkeringsplats och den är vikt för en bilpoolsbil. Hyresgästerna kommer istället att använda EC2B, ett koncept från Trivector, som ger dem flera olika möjligheter att förflytta sig. Xplorion kommer byggas nära kollektivtrafik, strax intill spårvägen till Lunds centrum, och i cykelhuset kommer det finnas plats för elcyklar, lådcyklar, mer vanliga cyklar samt en cykelverkstad. Med EC2B får hyresgästerna möjlighet att boka och använda alla dessa färdsätt.

–  Att hyresgästerna förväntas leva utan egen bil väcker många reaktioner. En del tror inte alls på det, andra tror det funkar för andra men inte för mig. Också finns det en tredje grupp som gärna vill prova.

–  Det brukar bli ett annat bemötande om jag börjar med att beskriva det orättvisa parkeringssystemet vi nu har i Sverige. Att anlägga en parkeringsplats kostar cirka 250 000 kronor, därtill kommer driftskostnader. Ekonomisk går det inte ihop alls. Parkeringen är en förlustaffär som alla hyresgäster, oavsett om de har bil eller körkort, är med och betalar för, säger Dennis.

Låg hyra viktig

Den som vill bo i Xplorion får anmäla dig till LKFs bostadskö och stå i kö som alla andra bostadssökande.

– Vi vet ännu inte hur höga kostnaderna för huset blir. Mycket hänger på om det går ihop sig ekonomiskt. LKF är kommunägt och för oss är det viktigt att hålla nere hyrorna, säger Dennis.

Kommunicerande maskiner

Utvecklingen kommer dock inte att stanna vid Xplorion. Trenden går mot mer hållbart och mer digitalt. Mer fokus kommer ligga på att optimera ventilation och varmvatten. Lägenhetens utrustning kan kanske varna när hyresgästen gör fel, exempelvis vädrar och använder luftkonditionering samtidigt.

–  Många pratar om kylskåpet som berättar vad som behöver inhandlas och som kan föreslå recept baserat på vad som finns hemma. Jag tänker att om tjugo år kanske kylskåpet, ventilationen eller annan utrustning kan kontakta fastighetsförvaltaren själv och berätta att det inte mår bra, och att det bör repareras innan det går sönder helt.

–  EC2B känns också väldigt framtidsinriktat. Det är ett nytt sätt att tänka, men det är inte ”rocket science”. EC2B passar också bra ihop med självkörande bilar. Du kan beställa en bil när du behöver den och behöver inte längre äga den själv.

Faktaruta EC2B

Konceptet EC2B utgår från resenärens bostad. Istället för att behöva äga en egen bil betalar du för transport som tjänst. I tjänsten kan du plocka samman de transportsätt du önskar – kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, samåkning, hemleverans etc. Smidigt och enkelt via mobilen. Du får också tips och råd för att underlätta ett mer hållbart resande.

Artikeln publicerades först i Trivectors magasin 2038, vårsommaren 2017.

För mer information om Xplorion eller EC2B, kontakta Björn Wendle, 010-456 56 09.