Från och med den 1 november 2020 är Lennart Persson ny VD för den hållbara mobilitetstjänsten EC2B. Han ersätter då Björn Wendle som varit VD sedan 2017.

– Jag är mycket nöjd med att kunna presentera Lennart Persson som ny VD för EC2B. Lennart har helt rätt kompetens för att leda och lyfta företaget till nästa nivå. Vi ser en tydligt ökad efterfrågan av EC2B, tjänsten ligger rätt i tiden utifrån våra miljömål och vi har nu ett gyllene tillfälle att göra en omställning mot hållbara transporter till följd av Coronapandemin säger Christer Ljungberg, VD och grundare av Trivector AB.

Lennart Persson arbetar idag som kontorschef på Trivectors kontor i Göteborg, ett uppdrag han kommer fortsätta med parallellt med den nya rollen som VD för EC2B. Han kommer tidigare från trafikkontoret i Göteborg där han arbetat i olika positioner såsom chef för intelligenta transportsystem samt gatuchef. EC2Bs tidigare vd Björn Wendle har fått ny roll inom Trivector som vVD men kommer fortsatt finnas med och ha en tydlig roll inom EC2B.

– Jag är glad och hedrad över att få möjligheten att, tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och mina kollegor få vara med och utveckla nya tidens mobilitetstjänster. På ytan är hållbar mobilitet enkelt, byt ut fossildrivna bilar till elektriska men frågan är mer komplex än så och omfattar hela verksamheten, hur vill du uppfattas av din personal och av dina kunder? De verksamheter som inser att hållbar mobilitet genererar affärsnytta på många sätt kommer vara morgondagens framgångsrika företag. Vi finns där för att hjälpa till i denna förändringsresa och vill uppfattas som en självklar mobilitetspart i allt från behovsanalys till drift av mobilitetstjänster, säger Lennart

En komplett mobilitetstjänst

EC2B (www.ec2b.se) handlar om att erbjuda fastighetsaktörer eller arbetsgivare en komplett och hållbar mobilitetstjänst för boende och/eller anställda. De som bor eller jobbar i en EC2B-ansluten fastighet får tillgång till tjänsten via EC2B-appen. Via den får de snabb överblick över vilka transportalternativ som finns tillgängliga här och nu. Kanske väljer användaren att ta bussen till jobbet, boka en lådcykel för en tjänsteresa eller ta reda på var närmaste lediga bilpoolsbil finns. Utöver mobilitetstjänster innehåller EC2B individuell rådgivning och ett användarcommunity. EC2B används idag i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva i Göteborg. Inom kort kommer EC2B även börja användas i LKFs hyresfastighet Xplorion i Lund, på Chalmersområdet samt i allmännyttan i Göteborg,

 

 

 

Om bara några veckor flyttar de boende in i LKF’s bilfria satsning Xplorion på Brunnshög. Genom EC2B-appen får de boende tillgång till cykelpool med flera olika typer av cyklar och en bilpoolsbil genom OurGreenCar. Här finns alla möjligheter till ett schysst, hållbart och smart vardagsresande utan att behöva äga egen bil.

Xplorion är ett innovationsprojekt med fokus på klimatsmarta lösningar. Huset, byggnadstekniken och levnadssättet är bra för klimatet, miljön, ekonomin och hälsan. Huset är utformat så att de boende alltid kan göra smarta mobilitetsval och är till exempel byggt så att du kan ta en lådcykel ända till din dörr för att kunna lasta av. Cykelgaraget har bred ingång med automatisk dörr, och är uppvärmt året runt. Här finns gott om cykelplatser, laddningsmöjligheter och även möjligheter att tvätta cykeln.

I fastigheten finns en lokal cykelpool som ingår i hyran med elcyklar, två elassisterade lastcyklar samt cykelkärror. Cyklarna bokas, låses och låses enkelt upp via EC2B-appen. Cykelpoolen sköts om av Klostergårdens Cykelservice, som kommer att se till att cyklarna alltid fungerar. Xplorion har en eldriven bilpoolsbil från OurGreenCar, där medlemskap ingår i hyran för dig som bor i Xplorion – man betalar endast användaravgift för det man kör.

EC2B kommer också att erbjuda prova-på-träffar för de boende, liksom ge möjligheterna till personlig resecoachning. – Vi ser fram emot att se de boende börja använda mobilitetstjänsterna, säger Björn Wendle, VD på EC2B. Med tiden kommer vi lägga till fler tjänster, till exempel hoppas vi snart kunna erbjuda försäljning av digitala kollektivtrafikbiljetter.

Den 11 juni disputerade Göran Smith på en avhandling om transport som tjänst: Making Mobility-as-a-Service: Towards governance principles and pathways. I avhandlingen diskuteras bland annat hur samhället på olika sätt kan medverka i, och stödja transport som tjänst.

De förslag på åtgärder från samhället som förs fram i avhandlingen handlar om att stärka mobilitetstjänster och att ändra på normen med privat bilägande. Han pekar också på de olika roller som det offentliga kan ta i den fortsatta utvecklingen av transport som tjänst. Allt från att vara den som utvecklar konceptet, eller någon som lyfter fram det, eller en partner, en möjliggörare eller en aktör som inte bryr sig.

EC2B i Brf Viva finns med som ett case i avhandlingen. Göran har intervjuat de boende, och på disputationen framhöll han konceptet med en helhetsservice med bl a information och demonstration av servicen som en av framgångsfaktorerna.

För den som flyttar in i Riksbyggens Brf Viva på Guldheden i Göteborg finns goda förutsättningar att resa hållbart. I Brf Viva testas sedan början av 2019 EC2B, en fullskalig ”mobility as a service”-lösning för de boende, där en rad olika mobilitetstjänster, även kollektivtrafik, paketeras i en och samma app. Nu publicerar vi de första erfarenheterna från detta bilfria boende med EC2B.

I EC2B-konceptet ingår personlig rådgivning, support och kampanjer för att hjälpa de boende etablera nya, hållbara mobilitetsvanor. EC2B-konceptet har utvecklats av Trivector med finansiering från bland annat EU:s klimatinnovationsnätverk Climate-KIC, Vinnova och Energimyndigheten, och i Brf Viva testas tjänsten för första gången i full skala inom H2020-projektet IRIS.
Riksbyggen Brf Viva är en unik pilot genom att man tagit ett helhetsgrepp om de boendes mobilitet och jobbat både med minskad parkering (ingen boendeparkering), ökat utbud av mobilitetstjänster (bilpool, cykelpool och kollektivtrafik i samma app) och omfattande kommunikationsaktiviteter. Projektet följs noga och under året har intervjuer, enkätundersökningar och en digital resvaneundersökning med resvane-appen TravelVu genomförts.

Vad har vi då lärt oss, ett drygt år efter inflyttning? Kombinationen av god tillgång till mobilitetstjänster och mycket informationsaktiviteter verkar ha lett till att de boende känner sig nöjda med sin mobilitetssituation trots att det inte finns någon boendeparkering i Brf Viva. Både bilpoolen och cykelpoolen är uppskattade och används flitigt. Däremot har åtgärderna inte lett till den drastiska minskning i bilinnehavet som många förväntade sig innan projektets start. Det faktum att de som har bilen kvar tvingas parkera en bit ifrån bostaden har dock lett till bilresandet minskat kraftigt. De boende reser mer hållbart än de gjorde tidigare, och mer hållbart än göteborgarna i genomsnitt. Underlaget visar också att det inte bara är de boende i Brf Viva som dragit nytta av mobilitetstjänsterna, utan bilpoolen används flitigt även av boende i närområdet.

En viktig slutsats på en mer övergripande nivå är att mobilitet som tjänst inte bara är fler tjänster, utan att det som skapar värde framför allt handlar om samordning, paketering och helhetstänk. Men detta händer inte av sig själv. Eftersom mobilitet som tjänst är nytt för alla – boende och användare, fastighetsaktörer, kommuner, mobilitetstjänstleverantörer, teknikleverantörer, osv. – kan ingen falla tillbaka på hur man ”brukar” göra. Nya lösningar behöver prövas fram. Häri ligger utmaningen för att kunna realisera den stora potentialen som finns i mobilitet som tjänst för fastigheter. Här finns en viktig roll för staden, som med riktlinjer för parkering sätter spelplanen för denna typ av boende och mobilitet.

Vill du veta mer och läsa utvärderingsrapporten? Kontakta oss så skickar vi den till dig!
Emma Lund, Projektledare IRIS och huvudförfattare, emma@ec2b.se, 010-456 56 30
Björn Wendle, VD för EC2B Mobility AB, bjorn@ec2b.se, 010-456 56 09

Från och med hösten 2020 kan anställda på Chalmers och andra företag etablerade på campus Johanneberg i Göteborg få testa ett nytt mobilitetskoncept. Vår EC2B-tjänst, som genom en app tillgängliggör såväl kollektivtrafikresor som bokning av lånecyklar och hyrbilar ska nu vidareutvecklas för att gälla även tjänsteresor.

​Att samnyttja fordon i syfte att minska klimatpåverkan och bättre utnyttja centralt belägen mark som idag används som parkeringsplatser är en växande trend som stadsplanerare i hela Europa jobbar med att utveckla. I Göteborg testas bland annat konceptet EC2B som framgångsrikt etablerats i nybyggda bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden, inom ramen för EU-projektet IRIS Smart Cities. Med projektet MoJo ska tjänsten utvecklas ytterligare.

– Erfarenheterna från Brf Viva visar på nöjda användare, ett kraftigt reducerat bilägande och en stor användning av de gemensamma fordonen. Vi hoppas att vårt koncept ska upplevas som ett smidigt sätt för de anställda att slippa använda sina privata fossil-drivna bilar i tjänsten. Vi planerar också att bygga in administrativa funktioner som hanterar till exempel reseräkningar direkt i appen, säger Björn Wendle, VD för EC2B Mobility.

”Mobilitetshubbar” på campus

Målet är att under ett och ett halvt års tid demonstrera konceptet i nära samarbete med tjänsteleverantörer, fastighetsägare och arbetsgivare. I en första fas ska mellan 300 och 500 användare få tillgång till tjänsten som kommer att innefatta fysiska resurser som elbilar och elcyklar samlade på ett antal så kallade mobilitetshubbar runt om på campus. I projektet ingår också att förbereda för en möjlig kommersiell upphandling av en gemensam mobilitetstjänst i området efter projektettidens slut.

– Vi har genom IRIS-projektet och implementeringen i Brf Viva i närheten av campus Johanneberg både erfarenheter och ett upparbetat nätverk som kommer väl till pass i MoJo-projektet och gör att vi kan utnyttja den relativt korta projekttiden effektivt, säger Per Sunnergren, projektledare på Johanneberg Science Park.

Behov av testpiloter

Trots att digitaliseringen gör det relativt enkelt att sammanföra olika mobilitetstjänster i en app så finns många andra nötter att knäcka när det gäller att etablera nya koncept inom vad som brukar kallas Mobilitet som Tjänst. Därför finns ett behov av piloter, tester och demonstrationer för att kunna utveckla bärkraftiga affärsmodeller och kundnära erbjudanden.

– Det handlar om att få till fungerande affärsmodeller och nära samverkan mellan aktörer som är vana vid att konkurrera om resenärerna. Här kommer dessutom beställarna från en rad olika organisationer, som Chalmers, fastighetsägare och företag som verkar på området, och de behöver också samordnas för att möjliggöra en framtida lösning som gagnar alla, säger Hasse Alfredson, vice chef Chalmers verksamhetsstöd.

Fakta/Mojo

Projektet MoJo är ett samarbete mellan EC2B, Chalmers, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, HSB, Johanneberg Science Park och Smart Resenär i Sverige. Projektet koordineras av EC2B och pågår från november 2019 till september 2021. Energimyndigheten​ finansierar med drygt 1,6 miljoner kronor. Mer information om tidplan och tillvägagångssätt för deltagande kommer under våren 2020.

Text: Karin Weijdegård

Årets stora event för de som arbetar med trafik och transporter, Transportforum i Linköping, hölls i år för 37:e gången. Sammanlagt var det ca 1500 personer som deltog i sammanlagt 90 sessioner med totalt nära 350 presentationer.

I flera sessioner lyftes mobilitet som tjänst upp. EC2B och arbetet i bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg förekom i flera föredrag. Riksbyggen presenterade sin roll i omställningen för hållbara transporter i staden. Och forskaren Göran Smith medverkade med den utvärdering av användarnas upplevelse av EC2B i Viva som han gjort. Även EC2B:s vd Björn Wendle medverkade med ett föredrag kring systemet och de effekter man kan uppnå.

I dagarna utsåg Göteborgs Stad Riksbyggens Brf Viva till ”Årets bästa byggnad 2019” i Göteborg. Juryn var framförallt imponerade av projektets genomgående höga kvalitet och nivå i så många aspekter – allt från arkitekturen till överskottsenergin.

Redan den 11 oktober fick man ta emot pris för Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019. Här lyftes många av innovationerna fram. En utgångspunkt är att man är certifierad för Miljöbyggnad Guld, vilket bland annat innebär låg energiförbrukning, betong som har mindre koldioxidutsläpp osv. Men man lyfte också fram återanvändning av bussbatterier som energilager för solel och innovativa mobilitetslösningar som möjliggör ett boende utan egen bil. Vi på EC2B är glada och stolta över att vara en del av dessa lösningar.

Nu finns en ny film som visar hur upplevelsen är att använda EC2B och mobilitetstjänsterna i Riksbyggen Brf Viva i praktiken. Ett par av de boende i Viva delar med sig av sina erfarenheter så här långt. ”Bil är en frihet men det är samtidigt mycket problem också”, ”Om man kan lösa de här sakerna gemensamt så slipper man ju hantera det separat.”, ”Det känns smart och framtid” är några citat från filmen.

 

Filmen är producerad av Johanneberg Science Park med stöd från EU-projektet IRIS – Smart Cities. Flera av våra samarbetspartners – Riksbyggen, Västtrafik, Goride, Sunfleet, Clean Motion och Trivector – har också medverkat.

Snart kan de boende i Brf Viva också susa runt i en Zbee, ett lätt elfordon mellan cykel och bil levererat av Clean Motion. Zbee kommer att ingå i den lokala elfordonspoolen från GoRide som redan har elcyklar och ellastcyklar. Zbee-fordonen kommer liksom cyklarna att göras tillgängliga för de boende via EC2B-appen och kompletterar på ett spännande sätt redan befintliga mobilitetstjänster i bostadsfastigheten på Guldheden i Göteborg.

För mer information, se gärna Riksbyggens pressmeddelande om Zbee-introduktionen i Brf Viva. Läs också vår tidigare nyhet om EC2B i Brf Viva.

Biltrafiken i staden behöver minska – både för att skapa en mer attraktiv stad, och för att minska trafikens klimatpåverkan. Samtidigt är mobilitet som tjänst en växande trend. Nu skapar LKF ett ”bilfritt boende” i fastigheten Xplorion på Södra Brunnshög i Lund genom att erbjuda mobilitetstjänsten EC2B åt de boende i stället för bilparkering för privata bilar.

LKFs fastighetsprojekt Xplorion på Brunnshög i Lund har ett stort fokus på energieffektivitet, med ambitionen att så få produkter och så lite material som möjligt användas under produktionen. Huset byggs som passivhus för att minimera energiförlusterna. El produceras lokalt med solceller och lagras i batterier i källaren.

Genom att planera Xplorion som ett bilfritt boende reduceras också materialåtgången då man minskar behovet av parkeringsplatser. I stället utformas fastigheten för att underlätta ett bilfritt liv, med t.ex. bredare hissar som rymmer en lådcykel, loftgångar med plats för cykelparkering etc. EC2B:s tjänstekoncept är en viktig del i att underlätta det bilfria boendet.

EC2B är en hållbar mobilitetstjänst för fastigheter med syfte att förenkla de boendes vardag och bidra till ett mer resurseffektivt samhälle. EC2B innebär en mix av mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, mm samlade i ett integrerat erbjudande som görs tillgängligt via en app.

I ett gemensamt projekt med stöd från innovationsprogrammet Viable Cities kommer nu LKF, EC2B, Byggnadsfirman Otto Magnusson och Future by Lund att utveckla, anpassa och demonstrera mobilitetstjänsten i Xplorion. Den digitala tjänsten kommer vidareutvecklas i en samskapande process med potentiella användare och utifrån de boendes upplevelser och användning i Xplorion. Målet är att utveckla tjänsten för spridning till fler fastighetsägare och ytterligare städer.

”Vi ser fram emot att nu utveckla EC2B-tjänsten för LKFs Xplorion” säger EC2B:s VD Björn Wendle. ”I projektet finns en intressant mix av aktörer som tillsammans har omfattande kompetens inom både fastighet och mobilitet. Jag är övertygad att vi ska kunna skapa ett bra innehåll av mobilitetstjänster för LKF:s hyresgäster.”

– I Xplorion testar vi hur vi kan göra våra framtida byggnader mera hållbart och hur vi kan underlätta ett hållbart liv för våra hyresgäster. En tjänst som EC2B passar perfekt i det tankesättet, säger Dennis Kerkhof, byggprojektledare hos LKF.

– Xplorion är vårt innovationsprojekt, det känns naturligt med kreativa, digitala lösningar som är anpassade för våra hyresgästers framtida boende. Det ska vara lätt att bo hållbart på Xplorion, både socialt och miljömässigt, säger Dennis Kerkhof, byggprojektledare hos LKF.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inflyttning i Xplorion är planerad till oktober 2020 och kommer att ge boende för 54 hushåll.

 

Kontakt och mer information

Björn Wendle, VD EC2B Mobility AB, bjorn@ec2b.se eller 0702-699509. Se även www.ec2b.se.

Dennis Kerkhof, LKF, dennis.kerkhof@lkf.se eller 073-440 8514.

Klas Ekström, Byggnadsfirman Otto Magnuson AB klas.ekstrom@ottobygg.se, 0704-588350

 

Om projektpartners

EC2B Mobility AB är sedan 2017 ett helägt dotterbolag till Trivector Traffic AB. EC2B-tjänsten har utvecklats med stöd från flera olika finansiärer, däribland Trivector Traffic, Climate- KIC (en europeisk innovationsplattform), EU:s Horizon 2020 via projektet IRIS och Naturvårdsverket.

LKF är ett kommunalägt fastighetsbolag och vår vision är en framtid med fler och bättre hem. Hemmet är en viktig del av människans vardag och de som trivs med sitt boende är oftast mer nöjda med sina liv. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas.

Byggnadsfirman Otto Magnusson AB bygger på förtroende sedan 1928, med värderingar för framtiden och vänder oss till kunder i hela öresundsregionen. Vi vill bidra positivt till samhället och Agenda 2030 och bidrar till att uppfylla LKFs ambitioner med hållbara mobilitetslösningar på Brunnshög.

Future by Lund är en innovationsplattform som verkar för smarta och hållbara lösningar för växande städer, byar och de människor som bor där. Future by Lund koordineras av Lunds Kommun och är en del av näringslivskontoret. Arbetet finansieras av Vinnova, Lunds kommun och deltagande partners.