DenCity – Slutkonferens

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen Hållbara städer och samhällen.

DenCity bidrar till radikalt nytänkande och har, genom de fem år projektet pågått, skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet i komplexa stadsutvecklingsprocesser. Nu har du chansen att ta del av resultaten, den 18 mars är det slutkonferens, en halvdag full av talare under ämnet en hållbar och tät stad!

Vår medarbetare Sara Boije af Gennäs deltar i sektion 1, Mobility Broker – en vardag utan bil. Sara berättar om hur vi har levererat en mobilitetstjänst med kollektivtrafik, cykel och bilpool med tillhörande informationskampanjer, tävling etc. till de boende.

Mer info om konferensen och kring anmälan finns här.

 

08:20 – 08:30  Anslut till GoToWebinar – länk till GoToWebinar och eventapp med agenda kommer inom kort

08:30 – 08:45  Välkommen och introduktion till dagen

08:45 – 09:15  Sektion 1. Mobility Broker – en vardag utan bil

09:15 – 09:45  Sektion 2. Fastighetsnära leveranser – paketleveranser nära bostaden 24/7

09:45 – 10:00  Bensträckare

10:00 – 10:30  Sektion 3. Stadsdelsnära samlastning

10:30 – 11:00  Sektion 4. Elektrifierade urbana tunga lastbilstransporter – för en tystare och renare stad

11:00 – 11:30  Sektion 5. Urbana vattenvägar

11:30 – 11:50  Paneldiskussion

11:50 – 12:00  Introduktion till implementeringsguiden och avslut

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *