EC2B i det bilfria boendet Brf Viva – detta har vi lärt oss under det första året

För den som flyttar in i Riksbyggens Brf Viva på Guldheden i Göteborg finns goda förutsättningar att resa hållbart. I Brf Viva testas sedan början av 2019 EC2B, en fullskalig ”mobility as a service”-lösning för de boende, där en rad olika mobilitetstjänster, även kollektivtrafik, paketeras i en och samma app. Nu publicerar vi de första erfarenheterna från detta bilfria boende med EC2B.

I EC2B-konceptet ingår personlig rådgivning, support och kampanjer för att hjälpa de boende etablera nya, hållbara mobilitetsvanor. EC2B-konceptet har utvecklats av Trivector med finansiering från bland annat EU:s klimatinnovationsnätverk Climate-KIC, Vinnova och Energimyndigheten, och i Brf Viva testas tjänsten för första gången i full skala inom H2020-projektet IRIS.
Riksbyggen Brf Viva är en unik pilot genom att man tagit ett helhetsgrepp om de boendes mobilitet och jobbat både med minskad parkering (ingen boendeparkering), ökat utbud av mobilitetstjänster (bilpool, cykelpool och kollektivtrafik i samma app) och omfattande kommunikationsaktiviteter. Projektet följs noga och under året har intervjuer, enkätundersökningar och en digital resvaneundersökning med resvane-appen TravelVu genomförts.

Vad har vi då lärt oss, ett drygt år efter inflyttning? Kombinationen av god tillgång till mobilitetstjänster och mycket informationsaktiviteter verkar ha lett till att de boende känner sig nöjda med sin mobilitetssituation trots att det inte finns någon boendeparkering i Brf Viva. Både bilpoolen och cykelpoolen är uppskattade och används flitigt. Däremot har åtgärderna inte lett till den drastiska minskning i bilinnehavet som många förväntade sig innan projektets start. Det faktum att de som har bilen kvar tvingas parkera en bit ifrån bostaden har dock lett till bilresandet minskat kraftigt. De boende reser mer hållbart än de gjorde tidigare, och mer hållbart än göteborgarna i genomsnitt. Underlaget visar också att det inte bara är de boende i Brf Viva som dragit nytta av mobilitetstjänsterna, utan bilpoolen används flitigt även av boende i närområdet.

En viktig slutsats på en mer övergripande nivå är att mobilitet som tjänst inte bara är fler tjänster, utan att det som skapar värde framför allt handlar om samordning, paketering och helhetstänk. Men detta händer inte av sig själv. Eftersom mobilitet som tjänst är nytt för alla – boende och användare, fastighetsaktörer, kommuner, mobilitetstjänstleverantörer, teknikleverantörer, osv. – kan ingen falla tillbaka på hur man ”brukar” göra. Nya lösningar behöver prövas fram. Häri ligger utmaningen för att kunna realisera den stora potentialen som finns i mobilitet som tjänst för fastigheter. Här finns en viktig roll för staden, som med riktlinjer för parkering sätter spelplanen för denna typ av boende och mobilitet.

Vill du veta mer och läsa utvärderingsrapporten? Kontakta oss så skickar vi den till dig!
Emma Lund, Projektledare IRIS och huvudförfattare, emma@ec2b.se, 010-456 56 30
Björn Wendle, VD för EC2B Mobility AB, bjorn@ec2b.se, 010-456 56 09

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.