EC2B i doktorsavhandling om MaaS

Den 11 juni disputerade Göran Smith på en avhandling om transport som tjänst: Making Mobility-as-a-Service: Towards governance principles and pathways. I avhandlingen diskuteras bland annat hur samhället på olika sätt kan medverka i, och stödja transport som tjänst.

De förslag på åtgärder från samhället som förs fram i avhandlingen handlar om att stärka mobilitetstjänster och att ändra på normen med privat bilägande. Han pekar också på de olika roller som det offentliga kan ta i den fortsatta utvecklingen av transport som tjänst. Allt från att vara den som utvecklar konceptet, eller någon som lyfter fram det, eller en partner, en möjliggörare eller en aktör som inte bryr sig.

EC2B i Brf Viva finns med som ett case i avhandlingen. Göran har intervjuat de boende, och på disputationen framhöll han konceptet med en helhetsservice med bl a information och demonstration av servicen som en av framgångsfaktorerna.

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.