For English see below

Instruktionsfilmer för cykelpoolen på Xplorion

Nedan finner du instruktionsfilmer för hur du använder cyklarna i cykelpoolen på Xplorion.

Anslut till Wifi i cykelgaraget, Xplorion_HG

 • Har du upplevt problem vid uthämtning och lämning av nyckel beror det troligtvis på svag täckning i garaget. För att åtgärda problemet anslut en gång till Wifit, Xplorion_HG så ansluts du sedan automatiskt när du kommer in i garaget och slipper problemen. Inget lösenord behövs.

Guide till lastcyklarna

 • Lås alltid fast cykeln med kättingen i ett fast objekt.
 • Kom även ihåg att tömma lådan på skräp och personliga tillhörigheter efter användning.

Guide till elcyklarna

 • Lås alltid fast cykeln med kättingen i ett fast objekt.
 • Kom även ihåg att tömma korgen på skräp och personliga tillhörigheter efter användning.

Med de nya längre kättingarna är det lättare att låsa fast cyklarna på ett säkert sätt till ett fast objekt.

Guide till barnkärran

 • Lås alltid fast kärran med kättingen i ett fast objekt.
 • Kom även ihåg att tömma kärran på skräp och personliga tillhörigheter efter användning.

Guide till lastsläpen

 • Lås alltid fast släpen med kättingen i ett fast objekt.
 • Kom även ihåg att tömma lådan på skräp och personliga tillhörigheter efter användning.

Guide till cykelpumpen

Cykelpumpen har två olika munstycken. För att byta munstycke skruvar du av munstycket, vänder på det, och skruvar fast det igen. Den lilla munstycket är till elcyklarna och det stora till lastcyklarna.

Sätt munstycket på ventilen på hjulet och lås munstycket på plats.

Se till så att cyklarna är pumpade annars ökar risken för punktering.

Instruction videos for the bicycle pool

Please see our instruction videos below for easier usage of the bicycle pool.

Connect to the Wifi in the garage, Xplorion_HG

 • If you have experienced problems when retrieving or returning your key then it is most probably due to a weak signal in the garage. By connecting once to the Wifi, Xplorion_HG, you will be connected automatically the next time you enter the garage and the problem will go away. No password is required.

Guide for the cargo bikes

 • Always use the lock chain and lock the bike to a fixed object.
 • Remember to empty the box of litter and personal belongings after use.

Guide for the electric bikes

 • Always use the lock chain and lock the bike to a fixed object.
 • Remember to empty the basket of litter and personal belongings after use.

The new longer lock chains make it easier to lock the bikes safely to a fixed object.

Guide for the kids trailer

 • Always use lock chain and lock the trailer to a fixed object.
 • Remember to empty the trailer of litter and personal belongings after use.

Guide for the cargo trailer

 • Always use the lock chain and lock the trailer to a fixed object.
 • Remember to empty the trailer of litter and personal belongings after use.

Guide to the bicycle pump

The bicycle pump has two nozzles. To change the nozzle unscrew it, turn it, and re-screw it. The small nozzle is for the electric bikes and the big one is for the cargo bikes.

Put the nozzle on the valve on the wheel and lock the nozzle before pumping.

Be sure that the wheels are pumped before use otherwise there’s a greater risk for a flat tire.