Instruktionsfilmer för resetjänsterna på Mandolingatan

Nedan finner du instruktionsfilmer för hur du bokar, låser och låser upp din bokade poolbil, samt hur du bokar, häntar och lämnar nyckeln till din bokade cykel.