Integritetspolicy för appen EC2B

Vilken data samlar EC2B in?

För att använda dig av EC2B appen behöver du skapa ett användarkonto där du uppger ditt namn, mejl och sätter ett lösenord. För att använda de tillhandahållna tjänsterna kan vi också behöva samla in annan information så som din gatuadress, information om bokning som tid/datum, plats och vad du har bokat. Om du prenumererar på en betaltjänst kommer vi att använda en etablerad tredjepartstjänst som samlar in och behandlar din betalningsinformation såsom kreditkortsnummer.

 

Appen samlar också in diagnostikdata om hur appen används för att optimera upplevelsen.

Vad gör vi med din data?

Dina kontaktuppgifter används för att kontakta dig vid behov angående de tillhandahållna transporttjänsterna. Bokningar lagras så att EC2B kan veta när ett fordon är tillgängligt för andra användare och inte boka det till mer än en användare samtidigt.

De uppgifter du lämnar kan också användas för att samla in statistik om appen,  till exempel för att förbättra den tjänsten eller för marknadsföringsändamål. Om statistik publiceras sker det på ett sådant sätt att individer inte kan identifieras.

Tredjepartstjänster

Personuppgifter delas inte med en annan part om det inte anges i den här integritetspolicyn. Ingen data delas någonsin om inte samma skyddsnivå av data tillhandahålls av parten. Andra parter får endast behandla ytterst nödvändiga personuppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden åt oss.

Data delas med följande parter:

 

Part Data som delas
Customer.io Användarhändelser (t.ex. tidpunkt för inloggning, bokning av fordon etc.)
Epost-notiser
Push-notiser
MABI Sverige AB Förnamn
Efternamn
Adress (inkl. postnummer och stad)
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
IDkollen Personnummer
Svea Bankkortsinformation
Företagsinformation (för faktura)

När du lämnar vår applikation eller omdirigeras till en tredje parts webbplats/applikation, styrs du inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Du har kontroll över din data

Det är du som har bestämmanderätt över den data du levererat till oss. Du kan hela tiden se dina inlämnade uppgifter i appen, men kan också skicka en begäran om att få ut din data. Du kan också när som helst begära att dina data tas bort.

Säkerhet

För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte på ett olämpligt sätt förloras, missbrukas, kommer åt, avslöjas, ändras eller förstörs.

Uppdateringar

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras, även om de flesta ändringar sannolikt är av mindre karaktär. Om vi gör ändringar kommer vi meddela dig genom att ändra ändringsloggen nedan

 

Ändringslogg:

Datum Ändring
230622 Uppdaterad tabell med data som delas med tredjepartstjänster
Mindre textjusteringar