Integritetspolicy för appen EC2B

Vilken data samlar EC2B in?

För att använda dig av EC2B appen behöver du skapa ett användarkonto där du uppger ditt namn, mejl och sätter ett lösenord. För att använda de tillhandahållna tjänsterna kan vi också behöva samla in annan information så som din gatuadress, information om bokning som tid/datum, plats och vad du har bokat. Om du prenumererar på en betaltjänst kommer vi att använda en etablerad tredjepartstjänst som samlar in och behandlar din betalningsinformation såsom kreditkortsnummer.

 

Appen samlar också in diagnostikdata om hur appen används för att optimera upplevelsen.

Vad gör vi med din data?

Dina kontaktuppgifter används för att kontakta dig vid behov angående de tillhandahållna transporttjänsterna. Bokningar lagras så att EC2B kan veta när ett fordon är tillgängligt för andra användare och inte boka det till mer än en användare.

De uppgifter du lämnar kan också användas för statistik. Till exempel för att förbättra den tjänsten eller för marknadsföringsändamål. Om statistik publiceras sker det på ett sådant sätt att individer inte kan identifieras.

Trepartstjänster

Personuppgifter delas inte med en annan part om det inte anges i den här integritetspolicyn. Ingen data delas någonsin om inte samma skyddsnivå av data tillhandahålls av parten. Andra parter får endast behandla ytterst nödvändiga personuppgifter för att kunna fullfölja deras tjänster åt oss.

För lista över vilken data som delats med vilka parter, se nedan:

Part Vilken data delas
Customer.io Användarhändelser (t.ex. tidpunkt för inloggning, bokning av fordon etc.)

Epost-notiser

Push-notiser

Our green car Kontaktuppgifter till dig som användare

När du lämnar vår applikation eller omdirigeras till en tredje parts webbplats/applikation, styrs du inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Du har kontroll över din data

Det är du som har bestämmanderätt över den data du levererat till oss. Du kan hela tiden se dina inlämnade uppgifter i appen, men kan också skicka en begäran om att få ut din data. Du kan också när som helst begära att dina data tas bort.

Säkerhet

För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte på ett olämpligt sätt förloras, missbrukas, kommer åt, avslöjas, ändras eller förstörs.

Uppdateringar

Även om de flesta ändringar sannolikt är mindre kan denna integritetsspolicy uppdateras. Om vi ​​gör ändringar kommer vi att meddela dig genom att ändra ändringsloggen nedan.

Ändringslogg: