Kul att Lunds kommun nämner EC2B i sin klimatpolitiska rapport!

Lunds kommun arbetar man med innovativa mobilitetslösningar inom innovationsplattformen Future by Lund där ”Moving Things & People” är ett av fokusområdena.

Utdrag ur rapporten:
Genom innovationsplattformen testas bilfritt boende i LKF-huset Xplorion på Brunnshög. Där kan de boende söka efter transportalternativ genom mobilitetstjänsten EC2B, där kollektivtrafik, bilpool och cykelpool görs tillgängliga via en app.

Att på detta sätt experimentera, testa och demonstrera nya koncept, i samarbete med olika partners, är viktigt för att ta nya lösningar från idéstadiet till verklig tillämpning och eventuellt framtida brett genomslag.