Innovationsprojekt hjälper fastighetsutvecklare att lyckas med mobilitetssatsningar

Är du fastighetsaktör och står inför utveckling av ett område? Har du utmaningar med att få ihop parkeringskalkylen och hur du kan skapa nöjda användare som reser hållbart?

I forskningsprojektet ProMo har EC2B jobbat tillsammans med fastighetsaktörer i stadutvecklingsområdet Science Village i Lund för att förstå aktörers behov och drivkrafter för att kunna erbjuda delad mobilitet i ett område. Projektet har tagit fram en modell som fungerar i tidiga skeden där målsättningar och åtaganden ska sättas för ett område, men även när det finns åtaganden om parkering och mobilitet som behöver lösas på ett kostnadseffektivt vis.

Samverkans- och affärsmodellen omfattar dels ett områdesgemensamt mobilitetsprogram, dels ett mobilitetserbjudande till enskilda byggherrar. En framgångsfaktor har varit den fortlöpande interaktion med pågående planerings- och byggprocess. Genom att pröva förslag mot behov och förutsättningar har det varit möjligt att iterera fram ett innehåll som ser ut att kunna generera en mobilitetstjänst för området som både är attraktiv för användarna, hållbar över tid och kraftigt bidrar till det uppsatta ambitiösa hållbarhetsmålet för Brunnshög. Resultaten bedöms även vara generaliserbara och värdefulla för andra stadsutvecklingsområden.

Parter i projektet har varit EC2B Mobility AB, Science Village Scandinavia AB, MABI, Vectura och Wihlborgs. Utöver projektparterna har även andra berörda aktörer deltagit, så som Skanska, ESS, Lunds kommun, LKP och Altitude meetings.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Sara Boije af Gennäs.

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *