Tre frågor till Göteborgs stad om mobilitetsavtal, Karlastaden och mobilitetstjänster

Vi ställde tre frågor till Torunn Vikengren och David Backelin på Göteborgs stad om Göteborgs mobilitetsavtal, hur de ser på mobilitetstjänsterna i Karlastaden och varför de valt att inkludera ”Digital tjänst för mobilitet” som en mobilitetsåtgärd.

 

Hur resonerade staden när ni valde att inkludera ”digital tjänst för mobilitet” som en mobilitetsåtgärd? Vad hoppas ni uppnå?

Vi valde att inkludera ”digital tjänst för mobilitet” eftersom sådana tjänster har potential att främja hållbart resande. Genom att erbjuda information, bokning och betalning av flera transportslag i en samlad tjänst kan det underlätta för de boende och göra de hållbara färdsätten mer attraktiva jämfört med den egna bilen.

Hur tror ni att de boende i Karlastaden ser på sitt mobilitetserbjudande  (istället för bara ett kollektivtrafikkort har de nu mobilitetsplånbok med tillgång till bilpool, hyrbil och kollektivtrafik)?

Det har vi svårt att svara på, men vi hoppas förstås att de upplever att de har tillgång till ett större och mer samlat utbud av mobilitetstjänster. Staden deltar under 2023–2024 i ett forskningsprojekt tillsammans med Chalmers och IVL Svenska miljöinstitutet med syfte att följa upp och utvärdera mobilitetsavtalen. Som en del av forskningsprojektet kommer enkäter att skickas ut till de boende i flerbostadshus med mobilitetsavtal, så förhoppningsvis vet vi mer om något år.

På vilket sätt tror ni att fastighetsägare har nytta av tydliga mobilitetsavtal?

Mobilitetsavtalen möjliggör en sänkning av parkeringstalet, vilket i sin tur ger positiva effekter på projektekonomi, stadsmiljö och hållbarhet.

 

Vill du veta mer? Kontakta Sara Boije af Gennäs, sara.boije@ec2b.se

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *