Tre frågor till Göran Smith om ny forskningsstudie

Göran Smith är forskare och enhetschef inom Mobilitet i transformation på RISE Research Institutes of Sweden. Han har nyligen avslutat en forskningsstudie ”Adopting Mobility-as-a-Service: An empirical analysis of end-users’ experiences” som undersöker EC2B-användarnas upplevelse på den första siten Brf Viva i Göteborg. Vi har ställt tre frågor till Göran om resultaten i studien.

Vad är viktigast för användarna när de ska använda mobilitetstjänster?

Det är många faktorer som spelar in när folk ska välja att använda mobilitetstjänster eller inte. Rent krasst behöver tjänsterna i längden prestera bättre än andra tillgängliga resesätt vad gäller snabbhet, kostnad, tillförlitlighet eller något annat attribut som potentiella användare värdesätter. Allra först måste folk dock få reda på att tjänsterna finns och lockas till att testa dem. Tre faktorer som bidragit till det på Riksbyggen BRF Viva är att mobilitetstjänsterna upplevs som en del av ett större koncept som de boende redan köpt in sig på, att fordonen är synligt parkerade nära byggnadernas entréer samt att kostnaden för att testa tjänsterna är förhållandevis låg.

Är det något som överraskat dig som kommit fram i studien?

En sak som överraskade mig var att även de som inte trodde att de själva skulle använda mobilitetstjänsterna ofta var positivt inställda till dem. Och det trots att de antog att de så småningom skulle vara med och finansiera tjänsterna via boendeavgiften. Deras perspektiv var i grova drag att mobilitetstjänsterna bidrar till konceptet ”hållbart och innovativt boende” vilket i sin tur gynnar dem både känslomässigt och ekonomiskt. De som bor på Riksbyggen BRF Viva är dock knappast representativa för befolkningen som helhet. Huruvida andra icke-användare resonerar på liknande sätt vet jag inte.

Vad tror du är avgörande för att boende ska välja bort att ha egen bil?

Min studie pekar på en synergieffekt mellan att göra det mindre attraktivt att köra bil och mer attraktivt att färdas på andra sätt. Jag är övertygad om att båda delarna behövs för att boende i större utsträckning ska välja bort att ha egen bil. I det här fallet bidrog mobilitetstjänsterna till att göra folk komfortabla med att flytta till Riksbyggen BRF Viva trots att det inte erbjöds någon boendeparkering medan avsaknaden av boendeparkering gjorde dem mer benägna att testa nya färdmedel.

Mer information

Ta del av rapporten ”Adopting Mobility-as-a-Service: An empirical analysis of end-users’ experiences”.

Kontakta Caroline Ljungberg Toulson, caroline@ec2b.se

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *